Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Inter Alia, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84331887. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Inter Alia.

<< Home

Welke persoonsgegevens verzamelt Inter Alia?
Inter Alia zal de persoonlijke informatie die je verschaft vertrouwelijk behandelen. Inter Alia kan persoonsgegevens verwerken als je gebruik maakt van de diensten van Inter Alia en/of als je deze gegevens zelf verstrekt door het contactformulier op de website in te vullen. Inter Alia kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

• Je voor- en achternaam
• Je adresgegevens
• Je telefoonnummer
• Je e-mailadres
• Je IP-adres

Waarom heeft Inter Alia deze gegevens nodig?
Inter Alia verwerkt je persoonsgegevens om contact op te kunnen nemen als je daarom hebt gevraagd. Daarnaast kan Inter Alia je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou afgesloten overeenkomst.

Hoe lang bewaart Inter Alia mijn gegevens?
Inter Alia bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Deelt Inter Alia mijn gegevens met anderen?
Inter Alia verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Inter Alia, sluit Inter Alia een bewerkersovereenkomst.

Kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Stuur een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering naar hallo@interalia.nl. Ook voor overige vragen over privacy en cookies kun je vanzelfsprekend contact opnemen.

November 2021

© 2021-2024 Inter Alia.
Alle rechten voorbehouden.

Inter Alia – Gijsbrecht van Amstelstraat 319, 1215 CN Hilversum
KVK-nummer: 84331887, BTW-nummer: NL003951490B64